Privacybeleid

Deze applicatie verzamelt enkele persoonlijke gegevens van zijn gebruikers.

Dit document kan worden afgedrukt voor referentie met behulp van de afdrukopdracht in de instellingen van elke browser.

Beleidsoverzicht

Persoonlijke gegevens verzameld voor de volgende doeleinden en met behulp van de volgende services:

  • Analytiek

   • WordPress-statistieken en Google Analytics

    Persoonlijke gegevens: Tracker; Gebruiksgegevens

   • Facebook Analytics voor apps

    Persoonlijke gegevens: Tracker; Gebruiksgegevens; verschillende soorten gegevens zoals gespecificeerd in het Privacybeleid van de Service

  • Contact opnemen met de gebruiker

   • Mailinglijst of nieuwsbrief

    Persoonlijke gegevens: e-mailadres; Voornaam; achternaam

  • Inhoud commenting

   • Facebook-opmerkingen

    Persoonlijke gegevens: Tracker; Gebruiksgegevens

  • Inhoud weergeven van externe platforms

   • Google-lettertypen

    Persoonlijke gegevens: gebruiksgegevens; verschillende soorten gegevens zoals gespecificeerd in het Privacybeleid van de Service

   • Gravatar

    Persoonlijke gegevens: e-mailadres; Gebruiksgegevens

  • Behandeling van betalingen

   • Paypal

    Persoonlijke gegevens: factuuradres; e-mailadres; Voornaam; achternaam; Betaling informatie; telefoonnummer

   • Streep

    Persoonlijke gegevens: e-mailadres; Voornaam; achternaam; Betaling informatie

  • Heat Mapping and Session-opname

   • Hotjar Heat Maps & Recordings

    Persoonlijke gegevens: Tracker; Gebruiksgegevens; verschillende soorten gegevens zoals gespecificeerd in het Privacybeleid van de Service

  • Interactie met live chatplatforms

   • Tidio Live Chat-widget

    Persoonlijke gegevens: gegevens gecommuniceerd tijdens het gebruik van de service; Tracker; Gebruiksgegevens

  • Contacten beheren en berichten verzenden

   • MailChimp en Klaviyo

    Persoonlijke gegevens: e-mailadres; Voornaam; achternaam

  • Platformdiensten en hosting

   • Wordpress.com

    Persoonlijke gegevens: e-mailadres; Voornaam; achternaam

  • Registratie en authenticatie

   • Facebook-authenticatie

    Persoonlijke gegevens: Tracker; verschillende soorten gegevens zoals gespecificeerd in het Privacybeleid van de Service

   • Facebook OAuth

    Persoonlijke gegevens: Tracker; verschillende soorten gegevens

   • MailChimp Oauth

    Persoonlijke gegevens: verschillende soorten gegevens zoals gespecificeerd in het privacybeleid van de Service

  • Remarketing en gedragstargeting

   • Facebook Remarketing

    Persoonlijke gegevens: Tracker; Gebruiksgegevens

  • Tagmanagement

   • Google Tag Manager

    Persoonlijke gegevens: Tracker; Gebruiksgegevens

  • Gebruikersdatabase management

   • Klaviyo CRM

    Persoonlijke gegevens: e-mailadres; Voornaam; achternaam; Tracker

Verdere informatie over persoonlijke gegevens

  • Goederen en diensten online verkopen

   De verzamelde persoonsgegevens worden gebruikt om de gebruiker te verstrekken met diensten of om goederen te verkopen, inclusief betaling en mogelijke levering.
   De persoonsgegevens die zijn verzameld om de betaling te voltooien, kunnen de creditcard bevatten, het bankrekening dat wordt gebruikt voor de overdracht of een ander middel van de beoogde betaalmiddelen. Het soort gegevens verzameld door deze toepassing is afhankelijk van het gebruikte betalingssysteem.

Contactgegevens

  • Eigenaar en gegevenscontroller

   Goprimal GmbH

   Krranlweg 2/4
   A-1190 Wenen, Oostenrijk
   Telefoon: +43 (0)676 612 612 7
   E-mail: office@goprimal.eu

   DIRECTEUR:Mag. Clemens Rieder
   Com. Rechtbank:Handelsgericht Wien
   Registratienummer:Fn 413431 m
   Btw-nummer:ATU72088536
   Bedrijf:Voedselhandel

    

   E-mail van de eigenaar: office@goprimal.eu

Volledig beleid

Eigenaar en gegevenscontroller

Goprimal GmbH
Krranlweg 2/4
1190 Wenen
Oostenrijk

E-mail van de eigenaar: office@goprimal.eu

Soorten gegevens verzameld

Onder de soorten persoonlijke gegevens die deze toepassing op zichzelf of via derden verzamelt, zijn er: Tracker; Gebruiksgegevens; e-mailadres; Voornaam; achternaam; verschillende soorten gegevens; Gegevens gecommuniceerd tijdens het gebruik van de service; telefoonnummer; Betaling informatie; factuur adres.

Volledige details over elk type persoonlijke gegevens worden verstrekt in de speciale secties van dit privacybeleid of door specifieke uitlegteksten die vóór de gegevensverzameling worden weergegeven.
Persoonlijke gegevens kunnen vrij worden geleverd door de gebruiker, of, in het geval van gebruiksgegevens, automatisch verzameld bij het gebruik van deze toepassing.
Tenzij anders vermeld, zijn alle gevraagde gegevens verplicht en niet verplicht en niet-verstrekking van deze gegevens kunnen deze voor deze toepassing onmogelijk maken om haar diensten te verstrekken. In gevallen waarin deze toepassing specifiek verklaart dat sommige gegevens niet verplicht zijn, zijn gebruikers vrij om deze gegevens niet te communiceren zonder gevolgen voor de beschikbaarheid of het functioneren van de dienst.
Gebruikers die onzeker zijn over welke persoonlijke gegevens verplicht zijn, zijn welkom om contact op te nemen met de eigenaar.
Elk gebruik van cookies - of van andere trackinghulpmiddelen - door deze toepassing of door de eigenaren van diensten van derden die door deze toepassing worden gebruikt, dient het doel van het verstrekken van de dienst die de gebruiker vereist is, naast eventuele andere doeleinden die in het huidige document worden beschreven en in het cookiebeleid, indien beschikbaar.

Gebruikers zijn verantwoordelijk voor persoonlijke persoonlijke gegevens die zijn verkregen, gepubliceerd of gedeeld via deze toepassing en bevestigen dat ze de toestemming van derden hebben om de gegevens aan de eigenaar te verstrekken.

Modus en plaats van de verwerking van de gegevens

Werkwijzen voor verwerking

De eigenaar neemt passende beveiligingsmaatregelen om ongeautoriseerde toegang, openbaarmaking, wijziging of ongeoorloofde vernietiging van de gegevens te voorkomen.
De gegevensverwerking wordt uitgevoerd met behulp van computers en / of het ingeschakelde gereedschappen, na organisatieprocedures en -modi strikt gerelateerd aan de aangegeven doeleinden. Naast de eigenaar kunnen de gegevens in sommige gevallen toegankelijk zijn voor bepaalde soorten personen die de leiding hebben, betrokken bij de werking van deze toepassing (administratie, verkoop, marketing, legaal, systeembeheer) of externe partijen (zoals derde- Partij Technische dienstverleners, postdragers, hostingproviders, IT-bedrijven, communicatiebureaus) benoemd, indien nodig, als gegevensverwerkers door de eigenaar. De bijgewerkte lijst van deze partijen kan op elk moment van de eigenaar worden aangevraagd.

Rechtsgrondslag van verwerking

De eigenaar kan persoonlijke gegevens verwerken met betrekking tot gebruikers als een van de volgende van toepassing is:

 • Gebruikers hebben hun toestemming gegeven voor een of meer specifieke doeleinden. OPMERKING: Onder sommige wetgeving mag de eigenaar persoonlijke gegevens verwerken totdat de gebruikersobjecten op een dergelijke verwerking ("opt-out") zijn ("opt-out"), zonder te hoeven vertrouwen op toestemming of andere van de volgende rechtsgrondslagen. Dit is echter niet van toepassing, telkens wanneer de verwerking van persoonsgegevens is onderworpen aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming;
 • Het aanbieden van gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met de gebruiker en / of voor eventuele pre-contractuele verplichtingen daarvan;
 • Verwerking is nodig voor de naleving van een wettelijke verplichting waaraan de eigenaar is onderworpen;
 • Verwerking is gerelateerd aan een taak die wordt uitgevoerd in het algemeen belang of bij de uitoefening van de officiële autoriteit die bij de eigenaar is gevestigd;
 • Verwerking is nodig voor de doelstelling van de legitieme belangen die door de eigenaar of door een derde partij worden nagestreefd.

In elk geval zal de eigenaar graag helpen om de specifieke rechtsgrondslag te verduidelijken die van toepassing is op de verwerking, en met name of het verstrekken van persoonlijke gegevens een wettelijke of contractuele vereiste is, of een vereiste die nodig is om een ​​contract aan te gaan.

Plaats

De gegevens worden verwerkt bij de werkkoffer van de eigenaar en op andere plaatsen waar de partijen bij de verwerking zich bevinden.

Afhankelijk van de locatie van de gebruiker kunnen gegevensoverdrachten inhouden met het overdragen van de gegevens van de gebruiker naar een ander land dan hun eigen. Om meer te weten te komen over de plaats van verwerking van dergelijke overgedragen gegevens, kunnen gebruikers het gedeelte met details over de verwerking van persoonlijke gegevens controleren.

Gebruikers hebben ook het recht om te leren over de rechtsgrondslag van gegevensoverdrachten naar een land buiten de Europese Unie of aan elke internationale organisatie die wordt beheerst door het publieke internationaal recht of opgezet door twee of meer landen, zoals de VN, en over de genomen veiligheidsmaatregelen door de eigenaar om hun gegevens te beschermen.

Als een dergelijke overdracht plaatsvindt, kunnen gebruikers meer achterhalen door de relevante secties van dit document te controleren of informeren met de eigenaar met behulp van de informatie die wordt verstrekt in het contactgedeelte.

Retentietijd

Persoonlijke gegevens worden verwerkt en opgeslagen zolang vereist door het doel waarvoor ze zijn verzameld.

Daarom:

 • Persoonlijke gegevens verzameld voor doeleinden met betrekking tot de prestaties van een contract tussen de eigenaar en de gebruiker worden behouden totdat een dergelijk contract volledig is uitgevoerd.
 • Persoonlijke gegevens die worden verzameld voor de toepassing van de legitieme belangen van de eigenaar moeten worden behouden zolang nodig is om dergelijke doeleinden te vervullen. Gebruikers kunnen specifieke informatie vinden over de legitieme belangen die door de eigenaar worden uitgevoerd binnen de relevante secties van dit document of door contact op te nemen met de eigenaar.

De eigenaar mag persoonlijke gegevens voor een langere periode blijven behouden wanneer de gebruiker toestemming heeft gegeven met een dergelijke verwerking, zolang deze toestemming niet wordt ingetrokken. Bovendien kan de eigenaar verplicht zijn om persoonlijke gegevens voor een langere periode te behouden wanneer dat nodig is voor de uitvoering van een wettelijke verplichting of bij de volgorde van een autoriteit.

Zodra de bewaarperiode verloopt, worden persoonlijke gegevens verwijderd. Daarom kunnen het recht op toegang, het recht op wissen, het recht op rectificatie en het recht op gegevensbestand niet worden gehandhaafd na het verstrijken van de bewaartermijn.

De doeleinden van verwerking

De gegevens met betrekking tot de gebruiker worden verzameld om de eigenaar in staat te stellen zijn dienstverlening te bieden, te voldoen aan de wettelijke verplichtingen, reageren op handhavingsaanvragen, haar rechten en interesses (of die van haar gebruikers of derden) te beschermen, eventuele kwaadaardige of frauduleuze activiteit te detecteren, Evenals het volgende: Analytics, Heat Mapping and Session-opname, het beheren van contacten en het verzenden van berichten, tagmanagement, het weergeven van inhoud van externe platforms, gebruikersdatabase management, registratie en authenticatie, remarketing en gedragstargeting, interactie met live chatplatforms, contact opnemen met de Gebruiker, inhoudscommentaar, platformdiensten en hosting- en handlingbetalingen.

Voor specifieke informatie over de persoonlijke gegevens die voor elk doel worden gebruikt, kan de gebruiker verwijzen naar de sectie "Gedetailleerde informatie over de verwerking van persoonlijke gegevens".


Gedetailleerde informatie over de verwerking van persoonsgegevens

Persoonlijke gegevens worden verzameld voor de volgende doeleinden en het gebruik van de volgende services:

 • Analytiek

  De services in deze sectie stellen de eigenaar in staat om het webverkeer te controleren en te analyseren en te analyseren en kunnen worden gebruikt om het gedrag van gebruikers bij te houden.

  WordPress-statistieken

  WordPress Stats is een Analytics-service door Automattic Inc. of door Auto O'Mattic A8C Ierland Ltd., afhankelijk van de locatie is deze applicatie toegankelijk.

  Persoonlijke gegevens verwerkt: Tracker; Gebruiksgegevens.

  Plaats van verwerking: Verenigde Staten - Privacybeleid; Ierland - Privacybeleid.

  Google Analytics (Google Ireland LIMITED)

  Google Analytics is een webanalyse-service die wordt verstrekt door Google Ireland Limited ("Google"). Google maakt gebruik van de verzamelde gegevens om het gebruik van deze toepassing te volgen en te onderzoeken, rapporten op te maken over haar activiteiten en delen ze met andere Google-diensten.
  Google kan de verzamelde gegevens gebruiken om de advertenties van zijn eigen reclametetwerk te contextualiseren en te personaliseren.

  Persoonlijke gegevens verwerkt: Tracker; Gebruiksgegevens.

  Plaats van verwerking: Ierland - Privacybeleid  Afmelden.

  Facebook Analytics voor apps (Facebook Ireland Ltd)

  Facebook Analytics voor Apps is een Analytics-service van Facebook Ireland Ltd

  Persoonlijke gegevens verwerkt: Tracker; Gebruiksgegevens; Verschillende soorten gegevens zoals gespecificeerd in het privacybeleid van de Service.

  Plaats van verwerking: Ierland - Privacybeleid.

 • Contact opnemen met de gebruiker

  Mailinglijst of nieuwsbrief (deze toepassing)

  Door zich te registreren op de mailinglijst of voor de nieuwsbrief, worden het e-mailadres van de gebruiker toegevoegd aan de contactlijst van degenen die e-mailberichten kunnen ontvangen die informatie bevatten met commerciële of promotionele aard met betrekking tot deze toepassing. Uw e-mailadres kan ook aan deze lijst worden toegevoegd als gevolg van het aanmelden bij deze toepassing of na het maken van een aankoop.

  Persoonlijke gegevens verwerkt: e-mailadres; Voornaam; achternaam.

 • Inhoud commenting

  Content Commentaar Diensten stellen gebruikers in staat om hun opmerkingen over de inhoud van deze toepassing te maken en te publiceren.
  Afhankelijk van de door de eigenaar gekozen instellingen, kunnen gebruikers ook anonieme opmerkingen achterlaten. Als er een e-mailadres is onder de door de gebruiker verstrekte persoonlijke gegevens, kan het worden gebruikt om meldingen van opmerkingen op dezelfde inhoud te verzenden. Gebruikers zijn verantwoordelijk voor de inhoud van hun eigen opmerkingen.
  Als een contentcommentaar die door derden wordt verstrekt, wordt geïnstalleerd, kan deze nog steeds webverkeersgegevens verzamelen voor de pagina's waar de opmerkingenervice is geïnstalleerd, zelfs wanneer gebruikers de inhoudservice van de inhoud niet gebruiken.

  Facebook Reacties (Facebook Ireland Ltd)

  Facebook Comments is een Content Commenting Service die wordt geleverd door Facebook Ireland Ltd die de gebruiker in staat stelt om opmerkingen achter te laten en ze op het Facebook-platform te delen.

  Persoonlijke gegevens verwerkt: Tracker; Gebruiksgegevens.

  Plaats van verwerking: Ierland - Privacybeleid.

 • Inhoud weergeven van externe platforms

  Met dit type service kunt u de inhoud op externe platforms rechtstreeks vanaf de pagina's van deze applicatie bekijken en communiceren met hen.
  Dit type service kan nog steeds webverkeersgegevens verzamelen voor de pagina's waar de service is geïnstalleerd, zelfs wanneer gebruikers het niet gebruiken.

  Google-lettertypen (Google Ierland LIMITED)

  Google-lettertypen is een Typeface-visualisatie-service die wordt geleverd door Google Ireland Limited waarmee deze toepassing de inhoud van deze soort op zijn pagina's kan opnemen.

  Persoonlijke gegevens verwerkt: gebruiksgegevens; Verschillende soorten gegevens zoals gespecificeerd in het privacybeleid van de Service.

  Plaats van verwerking: Ierland - Privacybeleid.

  Gravatar (automattic Inc.)

  Gravatar is een beeldvisualisatie-service die wordt geleverd door Automattic Inc. waarmee deze toepassing inhoud van deze soort op zijn pagina's bevat.
  Houd er rekening mee dat als Gravatar-afbeeldingen worden gebruikt voor commentaarformulieren, het e-mailadres of delen van de commentator kunnen naar Gravatar worden verzonden - zelfs als de commentator zich niet heeft aangemeld voor die service.

  Persoonlijke gegevens verwerkt: e-mailadres; Gebruiksgegevens.

  Plaats van verwerking: Verenigde Staten - Privacybeleid.

 • Behandeling van betalingen

  Tenzij anders aangegeven, verwerkt deze applicatie betalingen per creditcard, bankoverschrijving of andere middelen via externe betalingsdienstaanbieders. In het algemeen en tenzij anders vermeld, worden gebruikers gevraagd om hun betalingsgegevens en persoonlijke informatie rechtstreeks aan dergelijke betalingsdienstaanbieders te verstrekken. Deze applicatie is niet betrokken bij het verzamelen en verwerken van dergelijke informatie: in plaats daarvan ontvangt het alleen een melding door de relevante betalingsdienstaanbieder over de vraag of de betaling is voltooid.

  PayPal (PayPal Inc.)

  PayPal is een betalingsservice van PayPal Inc., waarmee gebruikers online betalingen kunnen doen.

  Persoonlijke gegevens verwerkt: factuuradres; e-mailadres; Voornaam; achternaam; Betaling informatie; telefoonnummer.

  Plaats van verwerking: zie het PayPal Privacybeleid - Privacybeleid.

  Stripe (Stripe Technology Europe Ltd)

  Stripe is een betalingsservice van Stripe Technology Europe Ltd.

  Persoonlijke gegevens verwerkt: e-mailadres; Voornaam; achternaam; Betaling informatie.

  Plaats van verwerking: Ierland - Privacybeleid.

 • Heat Mapping and Session-opname

  Heat Mapping Services worden gebruikt om de gebieden van deze applicatie weer te geven die gebruikers het vaakst communiceren. Dit laat zien waar de bezienswaardigheden zijn. Deze diensten maken het mogelijk om het webverkeer te bewaken en te analyseren en het gedrag van gebruikers bij te houden.
  Sommige van deze diensten kunnen sessies opnemen en ze beschikbaar maken voor later visueel afspelen.

  Hotjar Heat Maps & Recordings (Hotjar Ltd.)

  Hotjar is een sessie-opname- en warmtekaartservice van Hotjar Ltd.
  Hotjar Honours Generic "Do not Track" headers. Dit betekent dat de browser het script kan vertellen om geen gegevens van de gebruiker te verzamelen. Dit is een instelling die beschikbaar is in alle belangrijke browsers. Vind hotjar's Opt-out informatie hier.

  Persoonlijke gegevens verwerkt: Tracker; Gebruiksgegevens; Verschillende soorten gegevens zoals gespecificeerd in het privacybeleid van de Service.

  Plaats van verwerking: Malta - Privacybeleid  Afmelden.

 • Interactie met live chatplatforms

  Met dit type service kunnen gebruikers communiceren met live-chatplatforms van derden rechtstreeks van de pagina's van deze toepassing, om contact op te nemen met en worden gecontacteerd door de ondersteuningsservice van deze applicatie.
  Als een van deze services is geïnstalleerd, kan het browsen en gebruiksgegevens verzamelen op de pagina's waar deze is geïnstalleerd, zelfs als de gebruikers de service niet actief gebruiken. Bovendien kunnen live chat-gesprekken worden vastgelegd.

  Tidio Live Chat Widget (Tidio Poland SP. Z O.O.)

  De Tidio Live Chat-widget is een service voor interactie met het Tidio Live Chat-platform van Tidio Poland SP. z O.O.

  Persoonlijke gegevens verwerkt: gegevens gecommuniceerd tijdens het gebruik van de service; Tracker; Gebruiksgegevens.

  Plaats van verwerking: Polen - Privacybeleid.

 • Contacten beheren en berichten verzenden

  Dit type service maakt het mogelijk om een ​​database van e-mailcontacten, telefooncontacten of andere contactgegevens te beheren om met de gebruiker te communiceren.
  Deze diensten kunnen ook gegevens verzamelen met betrekking tot de datum en tijd wanneer het bericht door de gebruiker werd bekeken, evenals wanneer de gebruiker ermee interageerde, zoals door op Links opgenomen in het bericht te klikken.

  MailChimp (de Rocket Science Group LLC)

  MailChimp is een e-mailadresbeheer en een bericht verzendende service verstrekt door de Rocket Science Group LLC.

  Persoonlijke gegevens verwerkt: e-mailadres; Voornaam; achternaam.

  Plaats van verwerking: Verenigde Staten - Privacybeleid.

  Klaviyo (Klaviyo Inc.)

  Klaviyo is een e-mailadresbeheer en een bericht verzenden door Klaviyo Inc.

   

  Om te profiteren van de door Klaviyo verstrekte service, deelt de eigenaar meestal informatie over (inkoop) gebruikers, zoals bijvoorbeeld contactgegevens en winkelgeschiedenissen. Controleer de indicatie bij "Persoonsgegevens verwerkt" hieronder voor een uitleg van de omvang van het delen.

  Persoonlijke gegevens verwerkt: e-mailadres; Voornaam; achternaam.

  Plaats van verwerking: Verenigde Staten - Privacybeleid  Afmelden.

 • Platformdiensten en hosting

  Deze diensten hebben het doel van het hosten en uitvoeren van belangrijke componenten van deze toepassing, waardoor deze toepassing binnen een uniform platform kan worden verstrekt. Dergelijke platforms bieden een breed scala aan hulpmiddelen aan de eigenaar - b.v. Analytics, gebruikersregistratie, commentaar, databasebeheer, e-commerce, betalingsverwerking - die het verzamelen en verwerken van persoonlijke gegevens impliceren.
  Sommige van deze diensten werken door geografisch gedistribueerde servers, waardoor het moeilijk is om de werkelijke locatie te bepalen waar de persoonlijke gegevens worden opgeslagen.

  Wordpress.com (Automattic Inc.)

  WordPress.com is een platform van Automattic Inc. waarmee de eigenaar deze aanvraag kan bouwen, uitvoeren en hosten.

  Persoonlijke gegevens verwerkt: e-mailadres; Voornaam; achternaam.

  Plaats van verwerking: Verenigde Staten - Privacybeleid.

 • Registratie en authenticatie

  Door te registreren of te verifiëren, staan ​​gebruikers deze toepassing toe om ze te identificeren en deze toegang te geven tot dedicated services.
  Afhankelijk van wat hieronder wordt beschreven, kunnen derden registratie- en authenticatiediensten verstrekken. In dit geval kan deze toepassing toegang krijgen tot sommige gegevens, opgeslagen door deze diensten van derden, voor registratie of identificatiedoeleinden.
  Sommige onderstaande services kunnen ook persoonlijke gegevens verzamelen voor targeting- en profileringsdoeleinden; Raadpleeg de beschrijving van elke service om meer te weten te komen.

  Facebook-authenticatie (Facebook Ireland Ltd)

  Facebook-authenticatie is een registratie- en authenticatiedienst van Facebook Ireland Ltd en is verbonden met het Facebook Social Network.

  Persoonlijke gegevens verwerkt: Tracker; Verschillende soorten gegevens zoals gespecificeerd in het privacybeleid van de Service.

  Plaats van verwerking: Ierland - Privacybeleid.

  Facebook OAUTH (Facebook Ireland Ltd)

  Facebook Oauth is een registratie- en authenticatiedienst die wordt verstrekt door Facebook Ireland Ltd en is verbonden met het Social Network Facebook.

  Persoonlijke gegevens verwerkt: Tracker; verschillende soorten gegevens.

  Plaats van verwerking: Ierland - Privacybeleid.

  MailChimp Oauth (The Rocket Science Group LLC)

  MailChimp Oauth is een registratie- en authenticatiedienst die wordt geleverd door de Rocket Science Group LLC en is verbonden met de MailChimp-service.

  Persoonlijke gegevens verwerkt: verschillende soorten gegevens zoals gespecificeerd in het privacybeleid van de Service.

  Plaats van verwerking: Verenigde Staten - Privacybeleid.

 • Remarketing en gedragstargeting

  Met dit type service kan deze toepassing en haar partners om adverteren op de hoogte te stellen, optimaliseren en serveren op basis van het verleden van deze toepassing door de gebruiker.
  Deze activiteit wordt gefaciliteerd door het volgen van gebruiksgegevens en het gebruik van trackers om informatie te verzamelen die vervolgens wordt overgedragen aan de partners die de remarketing- en gedragstariviteit beheren.
  Sommige services bieden een optie Remarketing op basis van e-mailadresslijsten.
  Naast elke opt-outfunctie die wordt geleverd door een van de onderstaande services, kunnen gebruikers zich afmelden door het bezoeken van de Network Advertising Initiative opt-out pagina.

  Gebruikers kunnen ook afmelden van bepaalde reclamefuncties via de toepasselijke apparaatinstellingen, zoals het apparaat Advertenties-instellingen voor mobiele telefoons of advertenties instellingen in het algemeen.

  Facebook Remarketing (Facebook Ireland Ltd)

  Facebook Remarketing is een remarketing- en gedragsservice van Facebook Ireland Ltd die de activiteit van deze applicatie met het Facebook-reclame-netwerk verbindt.

  Persoonlijke gegevens verwerkt: Tracker; Gebruiksgegevens.

  Plaats van verwerking: Ierland - Privacybeleid  Afmelden.

 • Tagmanagement

  Dit type service helpt de eigenaar om de tags of scripts op deze toepassing op een gecentraliseerde manier te beheren.
  Dit resulteert in de gegevens van de gebruikers die door deze services stroomt, die mogelijk resulterend in de retentie van deze gegevens.

  Google Tag Manager (Google Ireland LIMITED)

  Google Tag Manager is een tagbeheerservice van Google Ireland Limited.

  Persoonlijke gegevens verwerkt: Tracker; Gebruiksgegevens.

  Plaats van verwerking: Ierland - Privacybeleid.

 • Gebruikersdatabase management

  Met dit type service kan de eigenaar gebruikersprofielen bouwen door te beginnen met een e-mailadres, een persoonlijke naam of andere informatie die de gebruiker aan deze applicatie biedt, evenals om gebruikersactiviteiten via analytics-functies te volgen. Deze persoonlijke gegevens kunnen ook worden gekoppeld aan openbaar beschikbare informatie over de gebruiker (zoals profielen van sociale netwerken) en gebruikt om privéprofielen te bouwen die de eigenaar kan weergeven en gebruiken voor het verbeteren van deze toepassing.
  Sommige van deze diensten kunnen ook het verzenden van getimede berichten naar de gebruiker mogelijk maken, zoals e-mails op basis van specifieke acties die op deze aanvraag worden uitgevoerd.

  Klaviyo CRM (Klaviyo Inc.)

  Klaviyo CRM is een gebruikersdatabase-managementservice van Klaviyo Inc.

   

  Klaviyo CRM kan ook worden gebruikt als medium voor communicatie, hetzij via e-mail of via berichten binnen deze toepassing.

   

  Om te profiteren van de door Klaviyo verstrekte service, deelt de eigenaar meestal informatie over (inkoop) gebruikers, zoals bijvoorbeeld contactgegevens en winkelgeschiedenissen. Controleer de indicatie bij "Persoonsgegevens verwerkt" hieronder voor een uitleg van de omvang van het delen.

  Persoonlijke gegevens verwerkt: e-mailadres; Voornaam; achternaam; Tracker.

  Plaats van verwerking: Verenigde Staten - Privacybeleid.


Verdere informatie over persoonlijke gegevens

 • Goederen en diensten online verkopen

  De verzamelde persoonsgegevens worden gebruikt om de gebruiker te verstrekken met diensten of om goederen te verkopen, inclusief betaling en mogelijke levering.
  De persoonsgegevens die zijn verzameld om de betaling te voltooien, kunnen de creditcard bevatten, het bankrekening dat wordt gebruikt voor de overdracht of een ander middel van de beoogde betaalmiddelen. Het soort gegevens verzameld door deze toepassing is afhankelijk van het gebruikte betalingssysteem.

De rechten van gebruikers

Gebruikers kunnen bepaalde rechten uitoefenen met betrekking tot hun gegevens die door de eigenaar worden verwerkt.

Met name hebben gebruikers het recht om het volgende te doen:

 • Hun toestemming op elk moment intrekken. Gebruikers hebben het recht om toestemming in te trekken wanneer ze eerder hun toestemming hebben gegeven aan de verwerking van hun persoonlijke gegevens.
 • Object om hun gegevens te verwerken. Gebruikers hebben het recht om te bezwaar tegen de verwerking van hun gegevens als de verwerking op een andere rechtsgrondslag dan toestemming wordt uitgevoerd. Verdere details worden verstrekt in het speciale gedeelte hieronder.
 • Toegang tot hun gegevens. Gebruikers hebben het recht om te leren of gegevens door de eigenaar worden verwerkt, de openbaarmaking verkrijgen over bepaalde aspecten van de verwerking en een kopie verkrijgen van de gegevens die de verwerking ondergaan.
 • Verifiëren en rectificatie zoeken. Gebruikers hebben het recht om de nauwkeurigheid van hun gegevens te verifiëren en om het te vragen om te worden bijgewerkt of gecorrigeerd.
 • Beperken de verwerking van hun gegevens. Gebruikers hebben het recht onder bepaalde omstandigheden om de verwerking van hun gegevens te beperken. In dit geval zal de eigenaar hun gegevens niet verwerken voor ander doel dan het opslaan ervan.
 • Hebben hun persoonlijke gegevens verwijderd of anderszins verwijderd. Gebruikers hebben het recht, onder bepaalde omstandigheden, om de wissen van hun gegevens van de eigenaar te verkrijgen.
 • Ontvang hun gegevens en laat deze overgebracht naar een andere controller. Gebruikers hebben het recht om hun gegevens te ontvangen in een gestructureerde, veelgebruikte en machinele leesbare indeling en, indien technisch haalbaar, om het zonder enige belemmering naar een andere controller te laten overgebracht. Deze bepaling is van toepassing op voorwaarde dat de gegevens door geautomatiseerde middelen worden verwerkt en dat de verwerking is gebaseerd op de toestemming van de gebruiker, op een contract waarvan de gebruiker deel uitmaakt van of op pre-contractuele verplichtingen daarvan.
 • Een klacht indienen. Gebruikers hebben het recht om een ​​claim te brengen vóór hun bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit.

Details over het recht om te bezwaar tegen verwerking

Waar persoonlijke gegevens worden verwerkt voor een openbaar belang, bij de uitoefening van een officiële autoriteit die bij de eigenaar is gevestigd of voor de toepassing van de gewettigd belangen door de eigenaar, kunnen gebruikers een dergelijke verwerking bezwaar maken door een grond te voorzien in verband met hun specifieke situatie rechtvaardigen het bezwaar.

Gebruikers moeten weten dat hun persoonlijke gegevens echter voor directe marketingdoeleinden worden verwerkt, kunnen ze op elk moment bezwaar maken tegen die verwerking zonder enige rechtvaardiging te bieden. Om te leren, of de eigenaar persoonlijke gegevens verwerkt voor directmarketingdoeleinden, kunnen gebruikers verwijzen naar de relevante secties van dit document.

Hoe deze rechten uit te oefenen

Alle verzoeken om gebruikersrechten uit te oefenen, kunnen via de contactgegevens in dit document naar de eigenaar worden gericht. Deze verzoeken kunnen gratis worden uitgeoefend en zullen zo vroeg mogelijk door de eigenaar worden aangepakt en altijd binnen een maand.

Deze applicatie maakt gebruik van trackers. Om meer te leren, kan de gebruiker de Cookie beleid.

Aanvullende informatie over gegevensverzameling en -verwerking

Juridische actie

De persoonlijke gegevens van de gebruiker kunnen worden gebruikt voor juridische doeleinden door de eigenaar in de rechtbank of in de fasen die leiden tot mogelijke juridische stappen die voortvloeien uit onjuist gebruik van deze toepassing of de bijbehorende diensten.
De gebruiker verklaart eraan u op te letten dat de eigenaar mogelijk moet zijn om persoonlijke gegevens op verzoek van overheidsinstanties te onthullen.

Aanvullende informatie over persoonlijke gegevens van de gebruiker

Naast de informatie in dit privacybeleid kan deze aanvraag de gebruiker aanvullende en contextuele informatie verstrekken over bepaalde diensten of het verzamelen en verwerken van persoonlijke gegevens op verzoek.

Systeemlogboeken en onderhoud

Voor bedienings- en onderhoudsdoeleinden kunnen deze toepassing en diensten van derden bestanden verzamelen die interactie opnemen met deze toepassing (systeemlogboeken) gebruiken andere persoonlijke gegevens (zoals het IP-adres) voor dit doel.

Informatie die niet in dit beleid is opgenomen

Meer details over de verzameling of verwerking van persoonlijke gegevens kunnen op elk moment van de eigenaar worden aangevraagd. Zie de contactgegevens aan het begin van dit document.

Hoe "Not Track" -aanvragen worden behandeld

Deze applicatie ondersteunt niet "Verzoeken niet".
Om te bepalen of een van de diensten van de derde partijen Honor gebruikt, lees dan het "Not Track" -aanvragen, lees dan hun privacybeleid.

Wijzigingen in dit privacybeleid

De eigenaar behoudt zich het recht voor om op elk moment wijzigingen in dit privacybeleid aan te passen door haar gebruikers op deze pagina op de hoogte te stellen en mogelijk binnen deze toepassing en / of - voor zover technisch en wettelijk haalbaar - een kennisgeving naar gebruikers verzenden via contactgegevens die beschikbaar zijn voor de eigenaar. Het wordt sterk aanbevolen om deze pagina vaak te controleren, verwijzend naar de datum van de laatste modificatie die onderaan wordt vermeld.

Als de veranderingen van invloed zijn op de verwerkingactiviteiten die worden uitgevoerd op basis van de toestemming van de gebruiker, verzamelt de eigenaar nieuwe toestemming van de gebruiker, waar nodig.

Persoonlijke gegevens (of gegevens)

Alle informatie die rechtstreeks, indirect, of in verband met andere informatie - inclusief een persoonlijk identificatienummer - maakt, kunnen de identificatie of identificeerbaarheid van een natuurlijke persoon mogelijk maken.

Gebruiksgegevens

Informatie die automatisch wordt verzameld via deze toepassing (of diensten van derden die in deze aanvraag worden gebruikt), die kan omvatten: de IP-adressen of domeinnamen van de computers die worden gebruikt door de gebruikers die deze toepassing gebruiken, de URI-adressen (Uniform Resource Identifier), de Tijd van het verzoek, de methode die wordt gebruikt om het verzoek aan de server in te dienen, de grootte van het ontvangen bestand in reactie, de numerieke code die de status van het antwoord van de server (succesvolle uitkomst, fout, enz.), het land van herkomst, aangeeft De kenmerken van de browser en het besturingssysteem gebruikt door de gebruiker, de verschillende tijdgegevens per bezoek (bijv. De tijd besteed aan elke pagina binnen de toepassing) en de details over het pad gevolgd in de toepassing met speciale verwijzing naar de volgorde Pagina's bezocht en andere parameters over het apparaatbesturingssysteem en / of de IT-omgeving van de gebruiker.

Gebruiker

Het individu met behulp van deze applicatie die, tenzij anders aangegeven, samenvalt met het betrokkene.

Gegevensonderwerp

De natuurlijke persoon aan wie de persoonlijke gegevens verwijst.

Gegevensprocessor (of gegevensbeheerder)

De natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of ander lichaam dat persoonlijke gegevens verwerkt namens de controller, zoals beschreven in dit privacybeleid.

Gegevenscontroller (of eigenaar)

De natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of ander lichaam dat alleen of gezamenlijk met anderen, de doeleinden en middelen van de verwerking van persoonlijke gegevens bepaalt, inclusief de beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de werking en het gebruik van deze toepassing. De gegevenscontroller, tenzij anders aangegeven, is de eigenaar van deze toepassing.

Deze applicatie

De middelen waarmee de persoonlijke gegevens van de gebruiker worden verzameld en verwerkt.

Dienst

De dienst die door deze toepassing wordt verstrekt zoals beschreven in de relatieve termen (indien beschikbaar) en op deze site / toepassing.

Europese Unie (of EU)

Tenzij anders aangegeven, bevatten alle referenties in dit document aan de Europese Unie alle huidige lidstaten aan de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte.

Cookie

Cookies zijn trackers die bestaan ​​uit kleine sets van gegevens die zijn opgeslagen in de browser van de gebruiker.

Tracker

Tracker geeft elke technologie aan - E.G-cookies, unieke ID's, webbakens, embedded scripts, e-tags en vingerafdrukken - die het volgen van gebruikers, bijvoorbeeld door informatie over het apparaat van de gebruiker op te voeren.


Legale informatie

Deze privacyverklaring is opgesteld op basis van bepalingen van meerdere wetgevingen, inclusief kunst. 13/14 van Verordening (EU) 2016/679 (algemene voorschriften voor gegevensbescherming).

Dit privacybeleid heeft uitsluitend betrekking op deze toepassing, indien niet anders vermeld in dit document.